Trần Gia Phụng, người thấy được cọng rác, chê cả căn nhà