Thị trường bất động sản Đà Nẵng có những dấu hiệu sáng